home

UvA-FNWI - FEC - Facultair Ethische Commissie.

http://uva.nl/

Purpose

This page is to explain the FEC committee process and required documentations.

Toetsingskader voor mogelijke ethische issues

Onderzoekers die zijn aangesteld bij de FNWI worden geacht

  1.  goed op de hoogte te zijn van principes die de VSNU heeft vastgesteld voor integer onderzoek;
  2. goed op de hoogte te zijn van ethische issues die binnen hun vakgebied aan de orde kunnen zijn;
  3. zich als een wetenschappelijk professional te gedragen, conform de richtlijnen van de VSNU.
Dit uitgangspunt legt de verantwoordelijkheid voor integere wetenschapsbeoefening, waaronder het herkennen van ethische issues die kunnen voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek, bij de onderzoeker. Ethische toetsingscommissies kunnen onderzoekers desgevraagd ondersteunen bij het herkennen en ondervangen van ethische issues. Deze uitgangspunten tezamen vormen de basis voor taakstelling en beleid van de ethische commissie van de FNWI (FEC). De FEC toetst derhalve alleen voorstellen waarvoor geldt dat bij de onderzoeker gerede twijfel bestaat of het onderzoek voldoet aan ethische normen die op dat moment gelden voor het vakgebied van de onderzoeker.

Charter

Committee

The FEC  committee consists of:
Secretarial support:
   

Process

Please see the documentation for the description of the processes. If the case is not described, find a member of the committee and explain the situation.

Documentation for case evaluation

Note

In all cases keep personal data under all circumstances encrypted, do not talk to others regarding vulnerabilities, and do not leak data or methods before the original problem can be solved in a reasonable time following procedures.

Previous committee members

Related Information